zweedse klompen

in de waan het geluk te vinden in de opperstad
der laatste schone kunsten kreeg hij een lift naar
parijs zonder geld zonder warme kleding - het was
half maart - en met slippers die zijn verwaarloosd

lijf niet langer konden dragen - in de avond kwam
hij aan en dan - vol mededogen boog hij zich over
een clochard die hem met een nijdig handgebaar

wegsloeg en sjokte hij weer verder met een ont-
wakend des-illusionisme dat hij met alles wat in
hem was wilde ontkennen - en toen dat gebaar

van Hogerhand - een paar zweedse klompen die
hem precies pasten stonden zomaar middenin
parijs voor hem op een trottoir te wachten

pieter c