zwanenzang

zij zagen de bui al hangen eerder dan iedereen
dacht en in de aankomende nacht zullen wij
het vernemen dat het spelen met vuur niet
tot eindeloos vermaak de zwanenzang kan

smoren - want wij waren het - en nimmer te-
voren wisten de dorpelingen dat ondanks de
achterkamertwisten zo plots de laatste touw-
tjes niet meer te verbinden waren tussen

adem en het dodenvadem waarvan slechts
een moment de diepte is te peilen na het
verwijlen in het tijdloze niets tot het eeuwig

iets in de zeven bazuinstoten wordt uit-
gegoten tot ontzetting en verbazing na
de al te gierige mammonverdwazing

pieter c

uit: een-ster-ver-wacht