Zuiver als een diamant

zuiver als een diamant

geslepen
was je antwoord
de setting in briljant

maar ik zag haat
weerkaatsen in
facetten aan de rand

nog fonkelt
licht jouw liefde
zuiver als een diamant

jij kunt die
niet kloven want
mijn trouw houdt stand

wil melker
14/03/2009

www.wilmelkerrafels.deds.nl