Zonder applaus

ik zie het scherm
blijdschap stralen
hoor hoe kleur en beweging
verhalen van gelukkig zijn

weet dat
onzichtbare draden
alles besturen waar
wij maar naar moeten raden

toch zijn het
geen marionetten
met voorgekauwde teksten
zij hebben hart voor de zaak

zijn gekozen om
hun warme empathie
de sociale vaardigheden
in het bereiken van de ziel

maar zonder applaus
kunnen zij niets geven
krijst stilte eenzaamheid terwijl
iedereen hen de status benijdt