Zomerzonnewende

ik heb schaduw
losgemaakt van
mijn bewegen
kwam mezelf
te vaak tegen

waar rust
verblijven weinig
inspannend maakt
zie ik eindelijk mijn
evenbeeld weer staan

het kaatst de
contouren van heden
zonder overigens
in controversiële
details te treden

op deze zomer
zonnewende puzzelt
mijn geluk want stilstand
en bewegen komen nu
nauwelijks van hun stuk