Zintuigt gevoel

ik zag gezichten
haren ogen en oren
fragmentjes lachten
mij geluidloos toe in
herkennend begroeten

hoorde woorden
bewegen in monden
uit talen die er
niet meer toe deden
in hartelijk ontmoeten

waar elkaar
raken verbinden is
van hart tot hart
zintuigt gevoel op
heel eigen wijze apart

in archaïsche
beelden deelden
wij geschiedenis
wisten de wegen naar
heden te transformeren

tot een contact
van mens naar mens
met een gemeenschappelijk
verleden alleen in vele jaren
steeds anders verpakt