zijn laatste project
296670182_5_Mt4I.jpeg

toen hij nog jong was - de driften veel en het
hart onrein - kon hij uren en nachten heftig dis-
cussieëren met de groten der aarde en messiaans-
achtige dorpelingen - die ook maar de drek be-

wonen - dan verdedigde hij zijn ongewone open-
baringen die het een mens werd geacht niet te
ervaren als gewone sterveling en erveling van
wie weet hoe rode draden lopen in een lijn

nu hij oud is - der dagen zat en ook zijn nimmer
aflatende driften - is hij met zijn laatste project
bezig in bronzen woorden te gieten tot een te-

ken dat beelden alleen kunnen spreken als
de mensheid rijp is om te zwijgen tijdens de
hypnose door het digitale leugenlicht

pieter c paardenkooper