Zijn eigen wereld

hij bouwt
zijn eigen wereld met
lego en wat play mobiel

praat honderd uit
geeft alles wat zijn
handen maken een ziel

knutselt met dimensies
speelt met vorm
kleur en zwaartekracht

lacht als wat hij
in gedachten had ook lukt
zich laat zien als vliegmachine

niets ontgaat hem in
zijn grensverleggend spel
fundamenten legt hij zelf wel