Zij ontglipt me steeds

ik wil
je schaduw vangen
maar zij ontglipt me steeds

restjes licht blijven
aan mijn vingers hangen
worden in het donker sleets

volg je waar je
gaat maar kom voor
het raken vaak te laat

heb je in vol licht benaderd
zag alleen je schoenen staan
je schaduw had je uitgedaan

wil melker
30/07/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl