Zij kijken me aan

heb mijn
beelden gehakt uit
de helling van het leven

ze vorm
en uitdrukking gegeven
in mimiek en gebaar

keek naar ze op
maar de voetstukken
werden al kleiner

met oog voor detail
werd het gelaat
in trekken steeds fijner

ik sta in het dal
zij kijken me aan
hoe moet ik nu verder gaan

wil melker
31/12/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl