ziel

ik maak graag
platte verzen

waaronder niets is
dat zich aan het oog onttrekt

ook
als het even kan

een zekere banaliteit
niet ontbeert

want poëzie is immers
de spiegel van de ziel

hendrik