Zag vogels naar gedachten fluiten

Zag vogels naar gedachten fluiten

ik kan er niet bij stilstaan
er mee zitten evenmin
ik heb me erbij neergelegd

ik hoorde het suizen
de valbijl deed geen pijn
ik rolde weg en kon
mijn ogen sluiten
op één oor sterven
leek me fijn

ik hoorde bladeren ruisen
het touw verstrakt
de wervel brak
ik zag vogels naar
gedachten fluiten
herinnerde me niets

ik hoorde golven sluiten
mijn adem niet gespaard
ik hoefde echt
nooit meer naar buiten
ik ben van binnen
ook niets waard

wil melker
14/04/2009