Zacht zalvend

euro gerond
rollen de valse
muntersgrappen uit
zijn van tv bekende mond

daarna een ander
die zacht zalvend
zich de exegese van
een paus gaat aanmeten

zij lijken het te weten
de namaakacteurs
zonder enige schroom
met geld als droom

alles wordt verkocht
en aangeprezen met
gezichten die beter weten
de moraal is aangevreten

blijven wij de simpele
consumenten die met open
ogen en een lach weer in dit
stomme spelletje zijn getrapt