Woordloos gesprek

ik ben bang
voor de stilte
die toekijkt bij ons
woordloos gesprek

oordeelt over
mimiek en gebaar
argumenten weegt
in licht of te zwaar

ooit was er de
hand die reikte en
een verlossende blik
op beider gezicht

maar er is
enkel ruis en
venijnig gesis op de
golflengte van stemmen

die geen enkele
overeenkomst kan
brengen over de tweespalt
die stilte snijdt tussen ons