Wit wordt weer de wereld

Wit wordt weer de wereld,
stil en zacht het licht,
glimlach die de wolken
schrijft tot een gedicht.

Wit wordt weer de wereld,
dekt geluiden toe,
zacht worden de harten
van het zoeken moe.

Wit wordt weer de wereld,
alle hardheid wijkt,
kinderogen glanzen,
niets is wat het lijkt.

Wit wordt weer de wereld,
laat ons hoopvol zijn,
even toch verzachten
zoveel zorg en pijn.

Wit wordt weer de wereld,
straks komt Kerstmis aan -
vrede voor de wereld
zal die ooit bestaan?

Adeleyd.