winterwoorden

winterwoorden

de woorden dwarrelen als sneeuw op een
braak liggende akker - verstilt de duizend
kreten van zijn gepassioneerd verleden
tot rust en vrede zoals dat alleen in

een winterlandschap kan waar de reine
deken en paardendampen hem een moment
doet uitzien hoe het eens zal worden
op de wederomgeboren aarde waar het

zoute strooisel van het digitale even-
beeld de sonnetten niet meer zal bemod-
deren en een ontelbare schare van zan-

gers en zangeressen het bazuingeschal
zullen overstemmen met een eeuwig lied
van sneeuwwitte woorden tot lof des Lams

pieter c.