Wie is dan die 'bewezen God'?

Wie is dan die God die bewezen wordt?

Onder deze titel reageert Ad van Nieuwpoort vandaag op de Opiniepagina van Trouw.
Lees die krant om goed wakker te worden!

AD VAN NIEUWPOORT, PREDIKANT IN BLOEMENDAAL EN OVERVEEN; IN HET NAJAAR VERSCHIJNT BIJ PROMETHEUS ZIJN BOEK OVER HET ATHEÏSME VAN DE BIJBEL − 29/01/14, 00:00

Stefan Paas en Rik Peels dragen veel argumenten aan om in God te geloven. Toch is predikant Ad van Nieuwpoort helemaal niet blij met hun boek. Hij vreest een hoog riskant Godsgeloof.

Geloven in God mag weer. Het schijnt zelfs heel gezond voor je te zijn. Waarom zouden hoogopgeleide, in Amsterdam wonende gelovigen altijd maar weer iets hebben uit te leggen? Hebben ongelovigen niet veel meer uit te leggen waarom ze niet in God geloven? De wereld moet toch ergens vandaan komen? Dat is in een notendop de boodschap van Stefan Paas en Rik Peels (Trouw, 25 januari) in het boek dat dezer dagen volop in de spotlights staat: 'God bewijzen'. Er worden vele argumenten gegeven om in God te geloven. Argumenten van het hoofd en van het hart.

Als theoloog en predikant in een gemarginaliseerde kerk zou je met deze boodschap blij moeten zijn. Maar hoe luchtig en vrolijk 'God bewijzen' ook leest, ik ben er niet gelukkig mee. Paas en Peels spreken over God als over een onproblematische vanzelfsprekendheid. Nergens in het boek wordt God echt verhelderend gedefinieerd. Gezien hun beider achtergrond zou je kunnen raden waar zij staan, maar in hun boek wordt geen enkele poging gedaan zich te verhouden tot wat er in de afgelopen eeuwen theologiegeschiedenis is gebeurd.

Oorlogen en misstanden
De stelling die zij poneren is nog het best te vergelijken met een gemiddelde discussie in de negentiende eeuw. Maar is er daarna niets gebeurd? Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden, kwam men er in de theologie achter dat het woordje 'God' beslist geen neutraal woordje is, maar eerder een hoogst riskante aanduiding. Een woord waar zomaar alles in past. In naam van 'God' werden oorlogen en misstanden van een legitimatie voorzien. En stond in de Tweede Wereldoorlog niet op de koppelriemen van Duitse soldaten te lezen 'Gott mit uns'? Welke God was dat? En als bij elke lancering van Amerikaanse raketten op onschuldige Iraakse burgers werd geroepen 'God bless America'? Of 'Allah is groot' bij een zoveelste zelfmoordaanslag? Is dat dan dezelfde God als waar Paas en Peels het over hebben?

Enige verheldering van het begrip 'God' was toch wel op zijn plaats geweest. De vraag naar 'God' is door alle eeuwen heen namelijk steeds ook de vraag naar de macht geweest. De vraag naar wie de touwtjes in handen heeft.

Juist in de twintigste eeuw gingen bij diverse theologen de ogen ervoor open dat in de Bijbel zeer kritisch over 'God' wordt gesproken. De bijbelse teksten, zo ontdekten zij, stellen de lezer voortdurend voor de vraag in welke 'God' wij eigenlijk geloven. Ze ontdekten in de Bijbel de profetische kritiek op de religie. De joodse Bijbel werd opnieuw gelezen. Die heeft het ook nooit zomaar over God, maar over een geheel eigen naam in niet uit te spreken vier Hebreeuwse medeklinkers. Niet voor niets wordt er in de Bijbelse verhalen ook steeds gesproken over de God van Abraham, Izaak en Jakob als inhoudelijke invulling van wie die God van de Bijbel is.

Ook in het Nieuwe Testament wordt het woordje 'God' steeds gezet in het perspectief van de naam Jezus Christus. Jezus moet uitleggen wie God is. 'Jezus als de weg, de waarheid en het leven' vormde voor de bekennende Kirche in Duitsland het beslissende uitgangspunt voor hun aanval op de ideologie van Hitler. Dit om aan te geven dat het in de Bijbel en dus, als het goed is, ook in de kerk om een heel andere God dient te gaan. Paas en Peels geven zich daarvan geen rekenschap. En daarmee zijn zij volgens mij niet alleen de connectie met de theologiegeschiedenis kwijt, maar ook met de Bijbel. En zetten zij, zonder het zich bewust te zijn, de deuren wagenwijd open voor een hoogst riskant algemeen godsgeloof.
………………………………………………………………………………………………………
bit.ly/1g2QBmd

Informatief is ook onderstaand stuk op de EO site.
Je kunt daar een debatje aanklikken!

Stefan Paas vs. Herman Philipse
22 januari, 2014

Geloof
god
religie

58 reactie(s)

Debat: Is het achterhaald om in God te geloven? Ja, zegt Herman Philipse; nee, zegt Stefan Paas. Philipse schreef het atheïstisch manifest, Stefan Paas het boek God bewijzen.

Volgende week debatteren de heren samen met Rik Peels en Maarten Boudry in het nationale religiedebat over de vraag: is godsgeloof redelijk? Vanavond alvast een voorproefje in KvdB.

De heren staan beide lijnrecht tegenover elkaar. Wat is voor hen het beste argument om wel of niet in God te geloven?

Wat is het beste argument vóór geloof in God volgens atheïst Herman Philipse?
'Goede vraag. In mijn boek behandel analyseer ik dertien argumenten voor God. Geen enkel argument bleek goed te zijn.'

Wat is het beste argument tégen God volgens theoloog Stefan Paas?
'Zonder twijfel: het probleem van het lijden. Waarom is er zoveel ellende in de wereld als er een God is? Dat is het enige argument waarvan ik me voor kan stellen dat mensen er atheïst van worden. Ik weet ook van een aantal mensen dat ze hierdoor hun geloof zijn kwijtgeraakt. Technisch gesproken is het geen goed argument, want er volgt niet uit dat God niet bestaat, maar existentieel en gevoelsmatig is het heel sterk.'