Wetenschappelijkheden

Als je meet aan een object, heb je invloed op het object, dus is je meting waardeloos. Doet de psychologie dat ook niet de hele tijd?
Als het object een persoon is, wat zegt dat dan over de mens?

Als je statistiek toepast op eigenschappen van mensen, dan kun je wat zeggen over een soort gemiddelde van groepen mensen. Doet de psychologie dat ook niet de hele tijd?
Maar zegt dat dan wat over de mens?

Als je historisch ervan uit gaat dat psychologie ontstaan is uit de filosofie, waarbij het Griekse woord psyche betekent "levensadem", en niet geest in de zin van verstand/hersenen. Doet de psychologie dat niet de hele tijd?
En wat zegt dat dan over de mens?

Een mens bestaat uit hoofd (ratio), hart (soma), buik (gevoel), levensadem (psyche) en ziel (bezieling). De psychologie heeft het alleen over de levensadem. Dat is lucht.
Dus psychologie zegt helemaal niets over de mens zelf maar over de lucht die ingeademd wordt!