Werd de hemel gekust

we golfden
volgden de beweging
van eb en vloed

in totale ontspanning
stilte en rust
werd de hemel gekust

steeds trager
kabbelde dood tij
wij draaiden opzij

zagen de schepping
wonderen oogsten
hun conceptie voorbij

we zijn opgestaan
voelden intuïtief het nieuwe
leven in samen verder gaan