Waterstofgas

de vroege-morgen-zangers prikten onver-
stoord zijn dromen lek en wist hij even
niet wat nu het ware was - waar hij
uit kwam of waar hij in kwam

zo doorsneed hij in het holst van de nach-
telijke stilte zijn woorden open zodat die-
zelfde woorden ook niet meer wisten
wat hun betekenissen waren

hij draaide dan die woorden in vicieuze
banen om de kern van zijn bestaan
beschenen door een opkomende

maan die haar glans weerkaatste van
een massa kolkend waterstofgas
uitgeblust in zijn sonnetten