wat je zegt

wat je zegt ben je zelf - zei hij vroeger
nogal eens als het alweer op een
ordinaire scheldpartij uitliep - later toen
hij ging puberen bedacht hij - wat je ziet

ben je zelf en hij zag een engel staan in
de zon die zei dat hij het allemaal maar
verzon - later toen hij kinderen kreeg
zei hij weleens tegen zijn vrouw - wat

je baart ben je zelf en hij vertelde zijn
zonen de wonderlijkste verhalen - nu hij
oud en grijs is schrijft hij sonnetten en

vertelt hij zijn publiek - wat je leest ben
je zelf en hij neemt de ene na de andere
literatuurprijs trillend in ontvangst

pieter c