Wat is een religie? Ware religie, deel 10

Religie en bijgeloof hebben altijd te maken gehad met het niet kunnen verklaren van bepaalde zaken en daar werden en worden antwoorden op gezocht. Religie is misschien het meest voor de hand liggende antwoord op alle vragen waarop we (nog) geen antwoord hebben gevonden. Religie is bovenal hoop op betekenis. Betekenis van (ons) leven en betekenis van (onze) dood. Betekenis van onze eigen persoonlijkheid en betekenis van de dingen die we beleven en voelen en waarnemen. Alles wat mensen niet verklaren kunnen, wordt ook nu nog, maar al te vaak uitgelegd als iets wat van God of van een ander bovennatuurlijk wezen of een bovennatuurlijke toestand, af zou komen. Ik vind het niet eens vreemd dat we ernaar neigen om een antwoord te zoeken in een onzichtbare God, want het leven is ook moeilijk te begrijpen voor ons.

Elke God vindt in elk geval een voedingsbodem in het onverklaarbare. Mijns inziens komt er nog een andere reden bij waarom mensen in goden geloven. Volgens de biologie van zoogdieren kiezen zoogdieren leiders. Hun leider staat bovenaan de groep, sekte, religie. Onze hiĆ«rarchische manier van denken, voelen en leven, maakt dat we er met gemak toe neigen om te gaan geloven in de beweringen van leiders en we neigen ertoe om leiders te vereren of minimaal om tegen hen op te kijken. Misschien leren we als kind al dat er mensen (en goden) boven ons staan en dat dit altijd mensen (en goden) zijn die meer macht hebben dan wij; schoolmeesters, ouders, werkgevers, burgemeesters, ouderlingen, koningen, politieke leiders, profeten, God… enzovoorts. 'Meerderen' waaraan we ons onder bepaalde condities zullen moeten aanpassen en die we moeten gehoorzamen. Onzichtbaar of zichtbaar, we neigen er sterk rnaar om leiders te kiezen en (hen) te volgen. Wij mensen kunnen volledig opgaan in onze adoratie voor een leider, ook als die leider onzichtbaar voor ons blijft.

NF4, ware religie, anna appels, deel 10