Vrije keus en oude hoeksteen

grote geesten
hebben het geklaard
in gelijkheid hebben
man en vrouw de
eenheidsmens gebaard

geen onderscheid
in opvoeding en
open seksmoraal de
vrije keus en oude hoeksteen
staan al tijdenlang diametraal

vlaggen vaandels
en gebalde vuisten
dwingen tot nieuw leiderschap
maar dat pad is al zo vaak belopen
wordt de mensheid het nooit zat

wil melker
14/01/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl

.