Voorbestemd

voorbestemd

jij reikte mij de hand
ik streelde zacht je vingers
aan de werkkant

vond warmte en
begrip dat dieper ging
dan ik verwachtte

jouw zachte stem
opende wegen in mijn geest
waar ik nooit was geweest

geen doolhof meer
vol onbegrepen vragen
ogen die de antwoorden al gaven

wij zijn gaan lopen
alsof we waren voorbestemd
jou heb ik mijn hele leven al gekend

wil melker
21/04/2012
www.wilmelkerrafels.deds.nl