Vlietland
lNBPgr

© illustratie:George Lambermont zie http://bit.ly/kouiJ8

Jeronimo van Elk is thuis en praat maar door
over zijn verloren knie, over zijn prothese en
vooral over die donkere nacht. Trein na trein
kwam voorbij en tussentijds ging de zaaldeur
dicht en open. Hij ontdekte: verwarmingsbuizen
suizen maar kunnen ook fluisteren en mompelen
en hun berichten registreerde hij.

Schimmen kwamen dansend voorbij. Hun krukken
wezen in zijn richting maar hij veinsde doventaal
niet te kunnen lezen. Wat maakte het uit? Hij had
ook een visitatie doorstaan. Hij bezwoer me the lady
with the lamb te hebben gezien gesecondeerd
door een kolossale neger die zij Igor noemde en
Igor verving op haar bevel uiteindelijk pijnloos
de katheter.

tweelingen
leven en dood
siamezen