Vlammende pracht

ooit zal jij
in de compositie
van ieder schilderij
de dagen van
je leven lezen

kleuren bekijken
die de zon aan
jouw doeken in
vorm en combinatie
heeft meegegeven

weer in de
stemming raken die
het mogelijk maakte
om in hoog tempo zoveel
moois neer te zetten

ook toen
heeft jouw
innerlijke kracht in je
gulle lach alles al
gegeven wat je had

nog is de verf
niet droog om goed
af te lakken maar geniet
van de vlammende pracht
die jij de wereld al bracht