Vibreerde andere tonen

ik speelde met
lijnen van het perspectief
de horizon werd irreëel
alsof hij danste op muziek

ook het geluid
vibreerde andere tonen
waarbij de melodie totaal
afweek van het gewone

ik zag een grotesk
wereldbeeld waarin
emoties vingers kregen voelde
hoe normaal ging tegenstreven

verloor zo mijn houvast
liet me willoos gaan in
een fluïdum dat alomvattend
zijn contacten had

vergleed in
een warm bad zonder
spanning van de drift tot
leven die mij eigen was

het was geen manifesteren
in raken zonder plaats en tijd
wel een intens ervaren van
mijn deeltje van de eeuwigheid