Vertaald in de tijd

ik heb naar historische
bouwwerken gekeken
hun architectuur
met elkaar vergeleken

vertaald in de tijd
hebben zij allen de
geschiedenis van bestaan
en leven weergegeven

imponerend zijn
de beelden van
heerser en zijn hof
centraal geconstrueerd

maar juist de
anonieme werkers
hebben in het geheim
hun eigenheid ge√ętaleerd

wat zij laten zien
in sculptuur en
grappig detail duidt
de tijdgeest wonderwel

de historie krijgt
zo menselijke kanten
van onbekende klanten in
het relativeren van hovaardij