verborgenheid

verborgenheid

eeuwig zwijgen is haar hulledoek terwijl
de volkeren haar tranen drinken uit een
zee van nimmer eindigende strijd met
tussentijds verlangen en het morgenlied

eeuwig weten is haar erfenis en wie
zal de eenzaamheid ontdekken achter
haar geloken blauwkristallen ogen die
nietsziend iedere koopmanszoon belogen

tijd is tijdelijk prijkt er op haar slot
diep verborgen in cesuren waar dolken als
dolle wolken samen woeden daar zij moe

en onvoldaan haar strijd voort moet zetten
om zichzelf van haar hulledoek te verlos-
sen en haar naam niet meer vergeten wordt:

"verborgenheid"

p.chr. paardenkooper
15 september 2009.

.