Verblinding

ik heb je
nooit zien vliegen
toch heb jij altijd
vleugels gehad

je danste en liep
zonder de grond
zichtbaar te raken
liet elegantie je dragen

ook de bewonderende
blik van de mensen
gaf jou de spirit om
zwaartekracht te temmen

daar waar
zonlicht jou
schaduw gaf koos
jij de zwevende pas

op de rand van
contrast wist jij
verblinding te stralen en
in lieftalligheid te vertalen