Van ander leven

zwaluwen ritselen
zacht onder de pannen
maar er klinkt onnoembaar meer

in vloeren kraakt
het warm en koud sleept
onverwacht een steelse tred

scharnieren piepen
deuren tochten
slaan stilte brekend dicht

het vaag geluid
van ander leven is
herkenbaar ver uit zicht

nog is er geen contact
maar de vroegere bewoners
worden binnenkort verwacht

wil melker
09/10/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl