Uit de verte van je land

je zag me niet
toen ik je aankeek
je blik ving
uit de verte van je land

pas toen ik
jou een hand gaf
kwam je terug
van het warme strand

je lach was
nog vol zee
en groene palmen
je stem zong vriend

jij bent gebleven
ondanks de heimwee
naar je land iets tropisch
in de koude zomerregen

wil melker
30/08/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl