Uit de anonimiteit

ik wil scherpte
en contrast
in stralend licht
weer trots zijn op dat
wat mijn schaduw is

ben ooit
in vroeger tijden
uit de anonimiteit gekropen
begon mezelf voorbij te lopen
om een ander leven te leiden

maar de perspectieven
vervaagden tot grijze dagen
zo dat ik zonder zon
mijn evenbeeld niet
altijd mee hoefde te dragen

het leven verloor
zijn bestaan ik wist niet
hoe nu verder te gaan
er was geen gezicht dat
in de verte leek op het mijne

ik heb achterom gekeken
begon te beseffen dat wij
meer dan ooit op elkaar leken
samen zijn we naar buiten gegaan
om daar weer als eenheid te staan