tussen eufraat en nijl

tussen eufraat en nijl lag er lang geleden voor
een wijl een pasgeboren Koning in een schamele
woning, Die eeuwige heuvelen ten aanzijn riep alsof
zij waren, stormen deed bedaren, doden weer het

leven bracht, blinden haalden uit hun nacht en
zieken wonderlijk genas, Die was, is en komen
zal, huppelt over berg en dal, een Bruid voor Hem
te winnen, waar na het beginnen geen einde meer

komen kan, om eeuwig in een zalig leven Zijn liefde
ons te geven, die tastten als blinden langs de wand
maar nu aan 's Konings hand op weg zijn naar het

beloofde land als beloning op Zijn Goddelijk werk
dat Hij deed om Zijn Kerk uit krachten en machten
te bevrijden ten eeuwigheid, uit nu en alle tijden

pieter c

dit gedicht heb ik in opdracht voor een christelijke
organisatie geschreven die het gedrukt heeft op
de te versturen kerstkaarten