Thomas Becket
uvuxPi

hij hoorde het gerucht op hem gericht
hij zag de harde haat in hun gezicht
en strekte zich halsreikend als een lam
naar het verborgen ingewikkeld licht

29 december 1170 werd de Aartsbisschop
van Canterbury in zijn kathedraal vermoord.