Testament

Als ik mezelf
niet meer ben,
en jou en de kinderen
als dusdanig niet herken,
ween dan niet mijn lief,
en laat me gaan.

Als ziekte
mijn lichaam overheerst,
en pijn,
mijn hele leven beheerst,
wees dan moedig mijn lief,
en laat me gaan.

Als het leven
geen gift meer is,
er alleen nog
plaats is voor droefenis,
laat me dan niet lijden mijn lief,
en laat me gaan.

Laat mij nog éénmaal
mijn kinderen omarmen.
Laat nog éénmaal
jouw lippen de mijne verwarmen.
Laat me in jouw ogen kijken
wijl het leven uit mij zal wijken
en dan mijn lief
dan kan ik gaan.