Telefoonverbinding naar God

‘Papa,’ klonk Sirene vanuit haar kamer. ‘Waarom geeft God nooit antwoord?’
Ik liep bijna in mijn blootje naar de douche en stak mijn hoofd om de hoek van de deur. ‘Wat zeg je?’
Ze zat in haar spijkerbroek en shirt aan haar bureau, met haar mobiel, driftig op knopjes te drukken.
‘Ik heb al een paar keer God gebeld, het nummer heb ik van Cas, maar er wordt niet opgenomen.’
Ik keek mijn dochter van twaalf onderzoekend aan. Nummer van God? Van Cas gekregen? Er werd niet opgenomen? Was ze wel goed bij haar hoofd?
‘Kind….’ Ik zocht naar een redelijke verklaring.
‘Cas zegt dat God liefde is en dat je alleen maar hoeft te bidden. Toen zei ik dat bidden ouderwets was en daarna gaf hij mij het nummer van God.’
‘Cas maakt een grapje,’ zei ik twijfelend. ‘Dat zal wel een nummer zijn van een hulpverleningsinstantie.’
‘Nee, echt,’ hield Sirene aan. ‘Volgens Cas geeft hij echt antwoord.’
‘Kom,’ zei ik geïrriteerd. ‘Je weet wel beter. Ik wil douchen. En wie is Cas eigenlijk?’
‘Dat is een zoon van God. Van hem heb ik die mobiel.’
Ik liep de kamer in, strekte mijn hand uit en nam mijn dochter de mobiel uit haar hand.
God is liefde las ik op de mobiel. Ik bestudeerde de display en zag God staan en het nummer er achter. Ik bedacht me geen ogenblik en drukte op de toets. Er gebeurde niets. De mobiel knipoogde.
‘Je moet er natuurlijk wel in geloven,’ zij Sirene kritisch.
Ik gaf de mobiel terug, haalde mijn schouders op en verdween naar de douche. De volgende dag meldde Sirene dat ze Cas de mobiel had teruggegeven omdat er geen verbinding met God was te krijgen. Cas had ernstig geantwoord dat het klopte, omdat God de mensen de rug had teruggekeerd.
‘En dat geloof jij allemaal?’ vroeg ik Sirene.
‘Ik vond het wel leuk,’ ging ze aan de vraag voorbij. ‘Krijg ik een mobiel van jou, dan kan ik het nog eens proberen als ik alleen ben. Want het werkt alleen maar als je erin gelooft.’
‘We zullen zien,’ ontweek ik.
‘’Bah. Je bent net als God. Je geeft geen antwoord.’ En snibbig liep ze de deur uit.

Prediker
F4