Tekens (haibun)
20110818-noordwijk-jongezeehond.jpg

Zelden zoveel zwaar vuurwerk om mij heen gehoord. Voor de
hond was het continu oorlog. Doodsbang ondanks alle pillen.
Oren van mensen, honden, vogels werden bijna zonder onder-
breking achttien uur lang mishandeld. Buiten was het verstikkend
door smerige dampen en clandestiene vuren.
Waarom gedogen wij dit als intussen 64 procent voor een verbod is?

Over de Oude Zeeweg fiets ik naar het strand en zie daar in de berm
een driehoekig aanplakgeval met op een groen veld aangebracht in grote
rode letters de tekst:

Nieuw Jaar
Nieuwe Kansarmen

Een afzender ontbreekt. SP? Rood en Groen: Groen Links?
PVV, waarschuwend tegen aanstormende horden? Ik vermoed
de laatste, maar de boodschap is en blijft voor mij dubbelzinnig.

Op het strand zie ik een jong paar een frisse duik nemen. Aanstekelijk,
maar ik hou mijn kleren aan en kijk naar de golven, naar een groter
geheel, een ander systeem.

die golven
ze slaan ook vandaag
onbekommerd om

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Haibun(俳文) is een vorm van Japanse dichtkunst waarin proza en poëzie met elkaar vermengd zijn. Zie meer hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Haibun