talent

talent

tot in het oneindige luisterde hij
naar het wegsterven van een
voorbij denderende trein
in het holst van de nacht

dat was zijn talent
oneindig luisteren

tot in het diepst van het zwart
keek hij de mensen in de ogen
zag meer dan hen lief was
en spiegelde zich

dat was zijn talent
zichzelf zien

als alle lichten doofden
ging de storm liggen in zijn hoofd
speelde hij met woorden
als een kind met vallend blad

dat waren zijn talenten
horen
zien en
schrijven.