Synchroon gelegd

ik dacht in geven
voor haar een
schitterend mozaïek te weven

het felgekleurde glas
in speelse lijnen waardoor
een vrolijke zon kon schijnen

verschillend in formaat
maar toch synchroon gelegd
als onze liefde die alles zegt

heb me gesneden aan tal
van scherpe kantjes en de
moeilijkste passages vermeden

schoonheid is allengs
in het geding geraakt ik heb
het kunstwerk maar niet afgemaakt

de praktijk bleek veel
weerbarstiger dan mijn gedachten
zonlicht zal nog even moeten wachten