summa theologica
309px-Carlo_Crivelli_007.jpg

rosanne huppelt om mij heen en vult
de hof het hoofd het hart met prille vragen
zij wil als thomas weten onverhuld
wie hij is die nooit meer op komt dagen

een worm begint weer opgewekt te knagen:
mijn wenteltrappen monden niet in licht,
mijn vensters zijn al jarenlang beslagen
mijn summa heeft een vederlicht gewicht

een schrale troost: ook thomas werd ontwricht
wat in geen mensenhart was opgekomen
geen oog ooit zag dat kreeg voor hem gezicht
en nooit meer is een woord van hem vernomen

genaderd was hij tot het hoge vlak
waar al zijn logica in stukken brak

7 maart 1274 stierf Thomas van Aquino
http://bit.ly/AA9seq