Subtiel vertakt

sierlijk neeg het glas
naar de vorm
die ik voor ogen had

subtiel vertakt
spreidde zij haar ijle stelen
naar de schikking die ik dacht

rondde haar bloemen
naar helder zicht waar zon
uitbundig brak in alle kleuren licht