Stilte ontvild

ik zag je
als schim van
een kleur in een
warme vlucht lucht
met een zwaai zonder
geluid op goed geluk

we hebben
stilte ontvild
zodat ook de
schelheid van tonen
in gewone spraak
naar buiten kan komen

zij spreekt
zonder woorden
maar wil graag
begrepen zijn zonder
de religieuze hype
van eigenwijs

waar blikken spreken
kent stilte het
moreel geweten
zonder taal in zinnen
die na de punt met
hoofdletters beginnen