Ster

uit het oosten kwamen wijzen die een ster
in de nacht zagen rijzen en hen wees de
weg naar een stal waar altijd van gezongen
worden zal door en voor mensen in een duistere

wereld waar het Licht in doeken gewonden naar
de aarde werd gezonden te redden wat verloren
ligt - een Koninkrijk heeft gesticht dat zonder
einde en eeuwig heerlijk wezen zal tot lof en

eer van God de Heer' Die door het schenken van
Zijn Zoon licht deed stralen in de duistere
dalen van 's mensen waan en was begaan om het

tij te keren en ons te leren dat aan het eind
van onze baan er een welkom mag wezen waar
wij niets meer hebben te vrezen

pieter c