Stenen aanbidden, ware religie? Deel 4

De eerste voorwerpen die door mensen aanbeden werd, waren stenen. In huidige religies zie je hier nog elementen van terug. Jacob sliep (in de Bijbel) bijvoorbeeld ook op een steen omdat hij die steen aanbad/vereerde. De steen werd zelfs gezalfd.

De volgende morgen zette Jakob de steen die onder zijn hoofd had gelegen overeind als een heilige steen en goot er olie over uit. Hij noemde die plaats 'Betel' (Gen.28:18).

Zoals je ziet is het dus voorbarig om volkeren die stenen aanbidden, heidens te noemen. de huiidge grote religies hebben vaak hun oorsprong in heidense gebruiken. Bovendien betekent 'heidenen' niets anders dan 'niet Joods.' Althans, voor de joden waren heidenen personen die niet joods waren. Jezus aanvaardde ook de heidenen (niet joden) als zijn volgelingen. Stenen aanbidden en beelden aanbidden, werd in zijn tijd wel al als 'verkeerd' beschouwd. Er was maar een God, en die woonde in de lucht. De drie eenheid die voorheen had bestaan uit vader, moeder en kind, veranderde rond die tijd in vader, zoon en heilige geest.

Toch zijn er ook nu nog volkeren die een steen of stenen aanbidden, zoals onder andere de Kateri stam in India. In vele culturen zie je het aanbidden of vereren of verheiligen van stenen terug. Meteorieten hebben helemaal een onuitwisbare indruk op mensen gemaakt, omdat ze uit de hemel vielen en dus werd dit snel in verband gebracht met iets goddelijks, eenvoudig omdat mensen niet wisten wat meteorieten anders zouden kunnen zijn. Vaak ging het natuurlijk ook nog gepaard met lichttekenen (van kometen bijvoorbeeld) aan de hemel die mensen toen nog helemaal niet verklaren konden en dus kwamen dergelijke dingen van een God of goden.

De oorspong van het aanbidden van stenen wordt ook gezocht in het feit dat de vroegste mensen nog geen kennis hadden van erosie en andere natuurlijke omstandigheden, waardoor de vorm of tekening van stenen soms op dieren of mensen leken. Mensen zochten in die overeenkomsten een bovennatuurlijke reden want hoe konden dingen die uit de aarde kwamen anders op levende wezens lijken? Ook in stenen die door werking van de planeet boven de aarde uitstaken zocht men een bovennatuurlijke oorzaak en natuurlijk de al eerder genoemde meteorieten die uit de hemel vielen, waar mensen heel erg lang geen verklaring voor hadden en dus werden meteorieten als iets van God beschouwd. Ook hier zie je dat geloofsovertuiging niet voorkomt uit weten, maar juist uit niet weten. Niet uit kennis, maar juist uit gebrek aan kennis.

Grafstenen

De eerste mensen en oude volkeren die hun doden begroeven, zetten er vaak een steen op waarin een afgodsbeeld stond gegraveerd, om geesten en andere kwaadaardige zaken van de doden weg te houden. De huidige grafsteen is daar in feite een overblijfsel van.

NF4, deel 4, ware religie, Anna Appels.