stemloos wit

steeds schreef hij dezelfde woorden dat er
een eind zou komen aan de weelde die wij
met elkaar deelden tot hij uiteindelijk zijn
schrijfgerei in de noordzee wierp en aan

land gekomen zijnde wat stiften kocht en
alleen nog maar ruwe lijnen zonder enige
orde en ritme op stemloos wit papier
kraste waarover de museadirecties hun

schouders ophaalden en hun andy-warhol-
glazen er tegen kapot smeten - wat de
sfeer op de krassingen alleen nog maar

meer accentueerde tot ontzag van menig
clochard die zijn werken bij het vuil van
de stad vonden en bitterlijk weenden

uit: een-ster-ver-wacht

pieter c