Sporen van verstand

jij vertrouwt
jouw voetstappen
toe aan het strand

zij tekenen
sporen van verstand
in silicium van het zand

dat als geheugen
en actuele databank
het bestaan omspant

alleen en toch
direct verbonden
met alles wat er is

deel jij de wereld
als schepper zonder
ooit te worden gewist