Spiegelschrift

We kijken in het spiegelschrift
waar geen waarheden staan
het wakkert aan de geestesdrift
vet onderstreept met rode stift
waarheen de weg zal gaan

het leven schrijft de nieuwe dag
we horen het verhaal
verstoten door de arguslach
begraven we ons oud gedrag
en queesten voor de graal

we geven alle hoop het licht
maar eenzaamheid verblindt
het hart dat zonder open zicht
vertwijfeld zoekt naar een gezicht
die hoop en hart verbindt

de demon valt in duister zand
als witte geesten huilen
een lichtend spoor verlengt de hand
die wijst naar waar verlangen brandt
en zielen niet vervuilen

in vrijheid luidt de symmetrie
waar rust is neergestreken
de geest beheerst de alchemie
die doel versmelt met de missie
de twijfel is geweken

we kijken in het spiegelschrift
de waarheid is gebleken
het antwoord van de geestesdrift
is helder en oprecht een gift
de zon zal zelfs verbleken

Nino Michielse.