Spiegel Sonnet
296924265_5_YQ_Q.jpeg

spiegel-sonnet

duizend sonnetten om te beletten dat niet tijden
en wijlen als een aderlating mijn gedachten verzet-
ten van waar en wie en spiegelkwatrijnen die orde

scheppen uit het zeewiergemijmer en het anderen
laten die zij zijn in mijn wie was er wijzer en ik
word al grijzer dat wist ik al wel sinds en ginds

klepelen de klokken om de slaven te lokken tot
de meesters der zinnen van de tinnen en kantelen
die mij al gauw vervelen van de koekoek en zijn
zang al naar gelang de sponsoren het willen horen

die ook ooit tevoren ging dwalen met hun eigenen
kwalen van weet ik wie ik ben tot ook zij zij aan zij als
een popartdeken worden vergeleken met de oorsprong
der dingen en duizend spiegels vol herinneringen

pieter c paardenkooper