orde

de pikorde
is het dragend beginsel
van onze beschaving

men moet weten
wie waar hoort
om de eigen plaats
doelmatig te bepalen

daartoe dient men vooral
de eigen pik
op orde te hebben

t.b.v.
het stimuleren van
de gewenste ondersoort

zoals het behoort

h.